LEVERINGSVOORWAARDEN & REGLEMENTEN VOORSCHRIFTEN

Deelnemers aan cursussen workshops en arrangementen betreden Fine Art Weert op eigen risico.

Voor schade aan kleding, werkstukken, persoonlijke bezittingen en geparkeerde voertuigen kan Fine Art Weert geen verantwoording dragen.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving, fietsen en andere voertuigen kunnen bij het pand gestald worden.

Een deelnemer of bezoeker die onbetamelijk gedrag vertoont, zal onverwijld worden gesommeerd, Fine Art Weert, te verlaten, zonder recht op restitutie van betaalde gelden.

Betalingen dienen op tijd geschieden. Direct na afloop van de les a contant, of het afgesproken bedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de roosterlessen workshops arrangementen en privé les enz over gemaakt te zijn. Betaling via overmaken op Postbank 4321626 of contant aan M.H.F. Grijmans.

Klant ontvangt bij deelname een kaart waar maandelijkse/wekelijkse betalingen maar ook bestellingen van materialen worden genoteerd en bij betaling afgetekend.

Indien betalingen niet binnen de afgesproken termijn voldaan zijn wordt de boeking door Fine Art Weert, als geannuleerd beschouwd.

Indien na boeking en betaling alsnog wordt afgezien van roosterlessen workshops arrangementen en privé les enz.; is geen restitutie van gelden mogelijk, tenzij hierover door beide partijen anders is overeengekomen. Wel zal bij verhindering, Fine Art Weert u de mogelijkheid bieden tot het inhalen van de les op een ander tijdstip.
Voor kandidaten die roosterlessen volgen, geldt dat het betaalde bedrag betrekking heeft op de volgens de roosterkalender afgesproken lessen. In geval van ziekte kan compensatie worden verleend in de vorm van inhaallessen. Daarvoor dient men echter wel tijdig melding te maken dat men wegens ziekte de les niet kan bijwonen.

Te laat arriveren voor een boeking, wordt niet in tijd of anderszins gecompenseerd.

Schade veroorzaakt aan gebouw atelier of galerie als ook aan de ter beschikking gestelde gereedschappen, door Fine Art Weert, zal aan desbetreffende persoon/personen in rekening worden gebracht.

Schade veroorzaakt door onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, door Fine Art Weert, zal aan desbetreffende persoon/personen in rekening worden gebracht, b.v. het uitdrukken van meer verf dan eigenlijk nodig is.

Indien Fine Art Weert, door ziekte of anders in gebreke blijft en boekingen niet verzet kunnen worden naar andere tijden of datum, zal restitutie worden verleend, of met de volgende betaling in mindering gebracht.

Alle betalingen zijn inclusief BTW.
Materialen zijn in principe niet op uit voorraad leverbaar maar moeten besteld worden, daarom dient u rekening te houden met een levertijd van twee tot drie weken, of langer daar bij bestellingen beneden een bepaald bedrag transport kosten in rekening worden gebracht door de leverancier. Bestel daarom tijdig en ik doe mijn best het bestelde zo spoedig mogelijk te leveren. Wilt u toch de bestelde materialen met spoed hebben, worden alle extra kosten aan u doorberekend.

 

 

 

 

 

  -  Hoveniersstraat 8 | 6004 LA Weert | Tel. 0495 - 54 16 29 - Mobiel 06-2054 3002
KvK 12066995 | BTW-nr. NL 082895120B01 | NL 72 INGB 0004 321 626


HOME     GASTENBOEK     CONTACT   
CURSUSSEN     OVER MIES GRIJMANS     SCHILDERIJEN   
MATERIALEN     ADVIES    WERK CURSISTEN

COPYRIGHT   |   DISCLAIMER   |   LEVERINGSVOORWAARDEN
DESIGN: